SSK,  BAĞ-KUR ve Emekli Sandığına bağlı olarak çalışan vatandaşlarımız 1 Ekim 2008 tarihinden çıkan yasayla birlikte 5510 sayılı Kanuna göre Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası artık Sosyal Güvenlik Kurumu altında birleştirilmiş ve birbirleri arasındaki ayrım bitmiştir. 5510 sayılı Kanunun 4. Maddesinin 1. Fıkrasına göre 4a 4b 4c 4d diye kategorilere ayrılmıştır.4a 4b 4c 4d daha ayrıntılı olarak ele aldığımızda ise

4A: Eski adıyla Sosyal Sigorta Kurumu yeni adıyla Sosyal Güvenlik Kurumu olan bir firmada sözleşmeli işçi olarak çalışanlardır.

4B: BAĞ-KUR’a prim ödeyenler örneğin esnaf, serbest meslek ile uğraşanlar gibi.

4C: Verilen görevlerde ve belirten ücret ve adet sınırları içinde çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimseler eski adıyla emekli sandığına bağlı devlet memurlarıdır.

4D: 6 aydan az olmak üzere belirli süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan geçici işçiler örneğin mevsimlik işçiler gibi