Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu açıklamalarında taşerona kadro düzenlemesinin ayrıntılarını açıkladı ve kendine sorulan soruları yanıtladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu bir TV programına katıldı ve taşerona kadro konusunda kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu konu ile ilgili açıklamalarında işçilerin mevcut şartlarıyla direkt kadrolu işçi olacaklarını belirtti.

YIL BİTMEDEN TAMAMLANACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu açıklamalarında kapsamlı bir çalışma yaptıklarını ve beklenenlerin de, beklenti içerisinde olanların da ötesinde 900 bin işçimizi ilgilendiren gerçekten ülkemiz açısından, geçmişten bugüne baktığımızda da bu kadar geniş kapsamda yapılan ilk düzenleme olduğunu ifade etti. Bunun ardından Çalışma Bakanı Sarıeroğlu’na “Yıl bitmeden düzenlemenin Meclis’e sunulup sunulmayacağı” soruldu. Bunun üzerine Çalışma Bakanı bu konuda söz verdiklerini ve bu konunun bu sene içinde halledileceğini bildirdi.

Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu açıklamalarında taşeron işçilere yeni bir statü verilmediğini ifade etti. Ayrıca Çalışma Bakanı 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda zaten halihazırda dört tane statünün olduğunu belirtti. Buna göre 4A memurlar, 4B sözleşmeli memurlar, 4C geçmişten bu yana özelleştirmeden gelen işçiler ve 4D ise kadrolu işçi statüsüdür.

Taşerona kadro konusu ile SGK ve denetleyici ve düzenleyici kuruluşlar denetim yapacak. Bakanlıklarımız, üniversiteler, bu kapsamda olan kurum ve kuruluşlarında çalışan 450 bin işçi direkt olarak 657’ye tabii olarak kadrolu işçi statüsüne alıyoruz.

İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYELERDE ÇALIŞANLAR

İl özel idareleri ve belediyelerde çalışan taşeron işçiler hakkında da açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu açıklamalarında “İkinci düzenlemelerimiz, il özel idareler ve belediyede çalışan, taşeronda çalışan kardeşlerimizle ilgili. Buradaki kardeşlerimizi de, taşeronu tamamen aradan çıkarıyoruz, direkt belediyelerimizin belediye iktisadi teşekküllerinde işçi olarak istihdam edilecekler bundan sonra.” ifadelerine yer verdi.

SOSYAL VE MALİ HAKLAR

Taşeron işçiler kadroya geçirilecek, peki sosyal ve mali hakları ne olacak? Bakan Sarıeroğlu bu soruyu da yanıtladı. Bakan Sarıeroğlu’nun açıklamalarına göre kadroya geçen taşeron işçiler mevcut durumdaki sosyal ve mali hakları ile kadroya geçecekler. Ayrıca Çalışma Bakanı 4/C’li personellerin de 4/B kadrosuna geçirileceğini ifade etti.

MEVSİMLİK İŞÇİ

Tüm bunların yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu mevsimlik işçiler hakkında da açıklama yaptı. Çalışma Bakanının açıklamalarına göre mevsimlik işçilerin çalışma süresi olan 5 ay 29 günün üzerine 4 ay daha çalışma imkanı getiriliyor. Konu ile ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu açıklamalarında “Dördüncü düzenlememiz de, mevsimlik ve geçici işçilerimizle alakalı. Mevsimlik ve geçici işçilerimiz 5 ay 29 gün çalışıyorlar halihazırda, burada 4 ay daha çalışma imkanı getiriyoruz. Bu gerek emekliliğe erişim, gerek daha uzun süre bir gelir elde etme açısından ve kendi yaşadıkları bölgelerdeki koşullarla da uyumlu istedikleri, bekledikleri bir düzenlemeydi. Tüm toplantılarda sürekli olarak dile getirilen bir husustu. Bu da dördüncü müjdemiz olarak bugün emekçilerimize, işçilerimize açıkladığımız bir husus. Mali haklar, sosyal haklar, bunların hepsi şu anda mevcut düzende, toplu sözleşmelerle zaten bağıtlanmış durumda. Aynı şekilde geçişler olduktan sonra da devam edecek. Çalışma barışını, çalışma huzurunu korumak da bu düzenlemelerimizde temel önceliklerimizden birisi oldu. Bu bağlamda çok büyük değişiklikler olmayacak, aynı şekilde geçişler olacak inşallah.” ifadelerine yer verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu açıklamalarında emeklilik yaşı gelmiş olsa da, emekliliğe prim ödeme gün sayısı sebebiyle ulaşamamış olanların da kadroya geçişini sağlayacaklarını ve emekli oluncaya kadar kamuda çalışma imkanı bulacaklarını ifade etti.

EMEKLİLİK YAŞINI GEÇMİŞ OLANLAR

Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu’na “Peki, taşeron olarak çalışıp da bugüne kadar emeklilik yaşını geçmiş olanlar kapsama dahil mi?” sorusu soruldu. Bunun üzerine Çalışma Bakanı açıklamalarında “Emeklilik hakkına hala ulaşamadıysa emekli olma hakkına kapsamdalar, onlar geçişlerini gerçekleştirecekler ve emekli oluncaya kadar çalışmaya devam edecekler kamuda. Yine şöyle bir durumumuz var: Mesela şu anda askerde olanlar olabilir, normalde bir taşeron şirket içerisinde çalışıp işte hastalık sebebiyle bir izin almış, rapor almış olabilir ya da doğum sebebiyle analık iznine ayrılmış olabilir ve toplu sözleşme gereği ya da iş sözleşmeleri gereği askıda olan sözleşmesi olan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz de olabilir, biz bunları da kenara almadık…” ifadelerini kullandı.