Dul aylığı 5510 sayılı kanun hükümlerine göre  bağlanmaktadır.Bu kanun hükümlerine göre bağlanan aylık ölen kişinin ölüm tarihine göre .1 Ekim 2008 önce vefat eden kişilere Bagkur, SSK , Emekli sandığı hükümleri uygulanacak , 1 Ekim 2008 den sonra vefat eden kişilere ise 5510 sayılı kanun hükümleri uygulanacaktır.bu kavramı erkek ve kadın için ayrı tutmamaktadır. Yani dul aylığından kadınların yararlandığı gibi eşini kaybeden erkekte yararlanabilir

5510 sayılı kanuna kapsamında 5 yıl öncesinden sigortasının başlamış olması gereklidir ve toplamda 900 günden fazla priminin olması gereklidir.Ölen eşin sigortalılık zamanı 1 Ekim 2008’den sonra ise en az 1800 gün prim ile maaş bağlanabilmektedir. 1 Ekim 2008 tarihinden önce sigortalılık başlangıcı varsa, 900 gün priminin yatmış olması ve 5 yıllık sigortalılık süresinin olması gereklidir. Bu şartları karşılamayan kişilire maaş bağlanamaz . Dul kalan kişi  bir başka kişiyle evlenmemişse dul aylıgı kesilir.

Detaylı bilgiler için  0312 444 0 860 dan osmanlı emeklilik ailesine ulaşabilirsiniz.