Bilindiği gibi 01.10.2008 tarihi ve öncesinde oda kaydı, vergi kaydı, şirket ortaklığı bulunan ancak yine 01.10.2008 tarihine kadar bu kayıtları için Sosyal Güvenlik Kurumu’na 4/b-bağkur tescili açtırmak için başvuru yapmayan kişiler bu tarih öncesi kayıtlarına istinaden geriye dönük bağkur tescili açtıramıyorlar. Zamanında devlete vergisini ödemiş ancak zorunlu olmadığı için bağkur tescilini yaptırmamış binlerce kişinin bu konuda büyük bir mağduriyeti var. Yurt dışında geçen ev hanımlığı süreleri bile borçlanma kapsamında değerlendirebilirken oda, vergi kaydı ya da şirket ortaklığı bulunanların bu kayıtlarına istinaden bağkur açtıramamaları gerçekten çok büyük bir adaletsizlik. İşte detaylar;

01.10.2008 Öncesi Kayıtlara Neden Bağkur Açılamıyor?

01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 2008 öncesi oda kaydı, vergi kaydı ya da şirket ortaklığı kaydı olan kişilere bu kayıtları için bağkur tescili yapılabilmesi için 2009/Nisan ayına kadar başvuru zamanı verilmiş ve 2009/Nisan ayına kadar başvuranların bu kayıtlarına istinaden 04.10.2000 tarihinden itibaren tescilleri açılmıştır. 04.10.2000 tarihi öncesinde kayıtlar olsa bile bu tarihler için bağkur açılmamıştır.

Dava Açılabilir mi?

2009/Nisan ayına kadar ilgili kayıtlarına istinaden bağkur tescili yapılması için başvuru yapmayanların tabi ki dava açma hakları var. Ancak kazanma ihtimali çok düşük. Peki dava nasıl açılacak?

Öncelikle ilgili kayıtlarınızı gösteren belgeler ve bir dilekçe ile bağlı bulunduğunuz Sosyal Güvenlik Kurumu’na dilekçe ile başvuru yapmanız gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu başvurunuzu yazılı olarak reddedecek ve cevabı posta adresinize gönderecektir. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan gelen red yazısıyla bağlı bulunduğunuz iş mahkemesine dava açmanız gerekir. Sonrasında dava sonucunu beklemelisiniz.

Emsal Davalar var mı?

Geçmiş oda, vergi ve şirket ortaklığına kayıtlarına istinaden Bağ-Kur tescili yapılabilmesi ile ilgili Yargıtayın Emsal Teşkil edebilecek çok önemli bir kararı var. Söz konusu davada Yargıtay davacı lehine karar vermiş ve 05.12.1989-04.10.2000 tarihleri arası için Bağ-Kur tescilinin yapılabileceği hükmüne varmıştır. Emsal dava ile ilgili bilgiler aşağıda verilmektedir.

Emsal dava Esas no: 2009/21-10

Karar: 2009-52

Tarih: 04.02.2009

Konuyla İlgili Kanundaki İlgili Hüküm Nedir?

1479 Sayılı Bağ-Kur Kanununun Geçici 18.maddesi “ Bu Kanuna göre sigortalılık niteliği taşıdıkları halde 04/10/2000 tarihine kadar kayıt ve tescilini yaptırmamış olan sigortalıların sigortalık hak ve mükellefiyetleri 04/10/2000 tarihinden başlar .Ancak, bu Kanuna göre zorunlu sigortalı olarak tescil edilmiş olanların sigortalılıkları, bu kanunun yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde Kuruma yazılı olarak başvurmaları ve 20/04/1982-04/10/2000 tarihleri arasındaki vergi kayıtlarını belgelemek ve belgelenen bu sürelere ilişkin olarak 49’uncu ve ek 15’inci maddelere göre hesaplanacak prim borçlarının tamamını, tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde, ödeme tarihinde bulundukları gelir basamağının yürürlükte olan prim tutarı üzerinden ödemek kaydıyla bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir.