İhbar tazminatı işçinin işten haber verilmeden çıkarılması veya ihbar süresi bitiminden önce işveren tarafından işçiye ödenmek zorunda olan ödenektir.

İhbar tazminatını işçinin  aldıgı gibi işverende alabilir. İşveren işçiyi işten haber vermeden çıkardığında  ihbar tazminat ödüyorsa aynı durum işçi içinde geçerlidir. Yani işçi, kanununda belirtilen süreler dahilinde haber vermeden işini bırakması yada işini bırakacagını bildirmemesi durumunda işverene ihbar tazminatı ödemek zorunda kalmaktadır. İhbar tazminatında amaç, çalışanın ya da işverenin işi bırakma ya da işten çıkarma niyetlerini uygun bir sürede karşı tarafa bildirmelerini sağlamaktır.

 

İHBAR TAZMİNATININ ŞARTLARI NELERDİR?

4857 Sayılı İş Kanunu Süreli Fesih başlıklı 17.maddesine göre; Madde 17 – Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir.

1– 6 aydan az çalışanlar için 2 hafta

2– 6 ay ile 1,5 yıl arası çalışanlar için 4 hafta

3– 1,5 ile 3 yıl arası çalışanlar için 6 hafta

4– 3 yıldan fazla çalışanlar için 8 hafta feshedilmiş sayılır

Bu süreler asgari olup sözleşme ile artırılabilir. Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında karşı tarafa tazminat ödemek zorundadır.İhbar süresi tespit edildikten sonra bu süreye karşılık gelen aylık brüt gelir giydirilmiş aylık brüt(yol yardımı, yakacak yardımı, yemek yardımı ve düzenli olması halinde tüm prim ve ikramiyeler de bu nitelikte değerlendirilip giydirilmiş ücrete dahil edilir) ücret üzerinden hesaplanır. Gelir vergisi ve damga vergisi kesintileri yapılır.