Türkiye ve İsviçre arasında imzalanan 01.06.1981 tarihli sözleşme gereği sigortalıların prim transferinde bulunabilmeleri mümkündür. Kişiler İsviçre’deki çalışmış olduğu günleri Türkiye’ye aktarabilmektedir.

Bu haktan yararlanabilmeleri için kişilerin İsviçre yaşlılık ölüm ve malüllük aylıklarından yararlanmamış olmaları ve İsviçre’yi kesin olarak terk etmiş olmaları gerekir. Yani kişi İsviçre’den emeklilik maaşı alıyorsa bu haktan yararlanamamaktadır. Ya da kişi hala İsviçre’de yaşamaya devam ediyorsa bu hakkını kullanamaz.

Yaşlılık aylığını hak etmemiş kadınlarda 58 erkeklerde 60 yaşını doldurmuş ise transfer edilen primleri toptan ödeme olarak tarafklarına iade edilir.Ayrıca transfer edilen primler Sosyal Güvenlik Kurumunca bağlanan aylığı değerlendirilerek aylığında artış meydana getiriyorsa aylığın artmasını da sağlamaktadır.Eğer artma meydana getirmiyorsa, transfer edilen primler kiyiye iade edilir.

İsviçre’deki prim günlerinin iadesini isteyen kişi o ülkedeki haklarından feragat etmiş olur. Buna karşılık Almanya prim iadesinin aksine işçi ve işveren hisselerinin tamamı kişiye iade edilir. Bilindiği üzere Almanya’da sadece işçi hisseleri iade edilmekte, işveren hisseleri iade edilmemektedir. Yani İsviçre bu konuda daha avantajlı bir fırsat sunmaktadır.

Büşra ÇAKICI | Kredi Finans Uzmanı