KİMİN MAAŞINDAN NE KADAR KESİLECEK ?

Otomatik BES ile kimin maaşından ne kadar kesinti olacak?
45 yaş altı çalışanların otomatik bireysel emeklilik sistemine kaydını öngören kanun Resmi Gazete’de yayımlandı. Otomatik BES önümüzdeki yıldan itibaren yürürlüğe girecek.

2017 tarihinden itibaren sisteme dahil olacak 45 yaş altı çalışanların maaşlarından %3 oranında bir katkı payı alınacak. Söz konusu tutar kanunda şu şekilde belirtildi:

“Çalışan katkı payı, çalışanın 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesi çerçevesinde belirlenen prime esas kazancının yüzde üçüne karşılık gelen tutardır.

 

Otomatik BES ile kimin maaşından ne kadar kesinti olacak?

45 yaş altı çalışanların otomatik bireysel emeklilik sistemine kaydını öngören kanun Resmi Gazete’de yayımlandı. Otomatik BES önümüzdeki yıldan itibaren yürürlüğe girecek.

2017 tarihinden itibaren sisteme dahil olacak 45 yaş altı çalışanların maaşlarından %3 oranında bir katkı payı alınacak. Söz konusu tutar kanunda şu şekilde belirtildi:

“Çalışan katkı payı, çalışanın 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesi çerçevesinde belirlenen prime esas kazancının yüzde üçüne karşılık gelen tutardır.

İşveren bu madde uyarınca katkı payını zamanında şirkete aktarmaz veya geç aktarırsa çalışanın 5 inci maddedeki hesaplama yöntemi uyarınca varsa birikiminde oluşan parasal kaybından sorumludur. Çalışan, otomatik katılıma ilişkin emeklilik sözleşmesinde belirlenen tutardan daha yüksek bir tutarda kesinti yapılmasını işverenden talep edebilir.”

45 Yaş altı çalışanın cayma hakkının olduğu ise ilgili kanunda şu şekilde belirtilmiştir ; Çalışan, emeklilik planına dahil olduğunun kendisine bildirildiği tarihi müteakip iki ay içinde sözleşmeden cayabilir.

Cayma halinde, ödenen katkı payları, varsa hesabında bulunan yatırım gelirleri ile birlikte on iş günü içinde çalışana iade edilir.

Şirket, cayma süresince ödenen katkı paylarının değer kaybetmemesini sağlayacak şekilde fon yönetiminden sorumludur.

Cayma hakkını kullanmayan çalışan Müsteşarlıkça belirlenen hallerde katkı payı ödemesine ara verilmesini talep edebilir.”