Türkiye bazı ülkeler ile sosyal güvenlik konusunda anlaşma imzalamış olsa da bir çok ülke ile anlaşması bulunmamaktadır. Anlaşması olmayan ülkelerden bazıları Kazakistan, Türkmenistan, Rusya Federasyonu, Suudi Arabistan ve Cezayir’dir. Peki bu ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızın sosyal hakları nelerdir?

Öncelikle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince sosyal güvenlik anlaşması imzalamamış ülkelere çalışmak için Türk işverenlerce götürülen vatandaşlarımız kısa vadeli sigorta ve genel sağlık sigortası primlerinin işverenleri tarafından Türkiye’ye ödenmesi gerekmektedir. Bu sebeple söz konusu ülkelerde iş üstlenen Türk firmalarınca istihdam edilen Türk vatandaşlarımızın sosyal güvenlik primlerinin de ülkemizde Sosyal Güvenlik Kurumu’na yatırılması gerekmektedir.

Vatandaşlarımız uzun vadeli sigorta primlerini isteğe bağlı olarak Türkiye’de Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödeyebilmektedirler.

İsteğe bağlı sigorta uygulamasından yararlanmayanlar, isterlerse sonradan bu çalışmalarını 3201 sayılı Kanun’a göre yurtdışı borçlanması da yaparak hizmet sürelerine saydırabilirler.

Bu ülkelerde yaşayan vatandaşlarımız yurtdışında çalıştığı günleri Türkiye’den satın alarak prim günlerini tamamlayabilirler.Bunu yapabilmek için ihtiyaçları olan tek şey çalıştıkları günleri gösteren hizmet cetvelini, çalıştıkları ülkelerden temin etmek olacaktır. Bu hizmet cetvelini kuruma sundukları taktirde orada geçen sürelerini borçlanabilir ve taraflarına tahakkuk edilen borçlanma tutarını ödeyerek o günleri satın almış olurlar.9

Şule YÜCEL | Sosyal Güvenlik Uzmanı