Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Taşeron işçilerin kadroya geçmesi konusunda müjdeli bir haber verdi.450 bin kamuda 400 bin belediyeler ve il özel idarelerde olmak üzere yaklaşık 950 bin kamu işçisi 136 maddelik Kanun Hükmünde Kararname ile 25.12.2017  tarihinde yürürlüğe girdi.

Yürürlüğe giren Kanun Hükmünde Kararnamedeki düzenlemelerde ise bazı ayrıntılar söz konusudur. Bu ayrıntılar;

-Taşeron işçilerin kadroya geçebilmesi  için yapılacak olan sınavda geçerli puan almaları gerekir.Bu sınav  yazılı , sözlü ve uygulamalı olmak üzere 3 aşamalıdır. Sınav , sonuç ve mülakat süreci 90 gün içerisinde belli olacaktır.

-Kadroya geçen işçilerde yaş sınırı ve eğitim şartı aranmayacaktır.

-Çalışan işçiler kıdem dahil bütün hakları ile beraber geçiş yapacaktır.

-Doğum ,askerlik ,hastalık gibi sebepler ile sözleşmesi askıda olan işçilerin direk kadroya geçişleri yapılacaktır.

– Kadroya geçen işçiler de herhangi bir tayin durumu söz konusu olmayacaktır. İşçiler çalıştıkları bölümde kamu çalışanı olarak devam edecektir.

– KHK’ya göre taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçebilmesinde, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak şartı yer alacaktır.

Taşeron kadro düzenlemesinde merakla beklenen haber ise hangi kurumların dahil olup olmadığı ile ilgiliydi. Dahil olan kurumlar ;Genel bütçe kapsamındaki idareler, Özel bütçe kapsamındaki idareler,Denetleyici ve düzenleyici kurumlar,KHK ekinde listesi bulunan diğer özel bütçeli kuruluşlar olarak belirtilmiştir.

Büşra TIRIN | Sosyal Güvenlik Uzmanı