Yaşadığımız ülkede kendimize ait bir takım haklarımız olduğunu biliyoruz ancak tam olarak Sosyal Hak nedir , Sosyal Haklar bize ne sağlar ve bu Sosyal Haklarımız nerede geçerli hayatımızın hangi alanında kullanıyoruz bilmiyoruz.

Nedir Sosyal Hak ?

Yaşadığımız ülkede insanca sağlıklı , onurlu ve güvenli bir yaşam sürmemizi sağlayan haklarımızdır.

Sosyal Haklar Bize Ne Sağlar ?

Sosyal Haklar doğduğumuz andan itibaren gerekli temel ürün ve hizmetleri güvence altına alır.Tüm hizmetlerden; kamu hizmetleri de dahil olmak üzere eşit ve adil biçimde yararlanmamızı sağlar.Kısacası Sosyal Haklar vazgeçebilecek ve ertelenebilecek haklar değildir.

Bize Verilen Sosyal Haklar Nelerdir?

Yaşadığımız ülkede bize tanınan Sosyal Haklar nelerdir bir göz atalım;

 • Çalışma hakkı: Herkesin, özgürce edinebildiği bir işle yaşamını sağlama fırsatı olacaktır.
 • Adil çalışma hakkı: Tüm çalışanların adil çalışma koşullarına sahip olma hakkı vardır.
 • Güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları: Tüm çalışanların güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarına sahip olma hakkı vardır.
 • Adil bir ücret hakkı: Tüm çalışanların, kendileri ve ailelerine yeterli bir yaşam düzeyi sağlamak için adil bir ücret alma hakkı vardır.
 • Örgütlenme hakkı: Tüm çalışanlar ve çalıştıranlar ekonomik ve sosyal çıkarlarını korumak amacıyla ulusal ve uluslararası kuruluşlar düzeyinde örgütlenme özgürlüğüne sahiptir.
 • Çocukların ve gençlerin korunma hakkı:Çocuklar ve gençler uğrayacakları bedensel ve manevi tehlikelere karşı özel korunma hakkına sahiptir.
 • Çalışan kadınların korunma hakkı: Çalışan kadınlar analık durumunda ve öteki çalışan kadınlar gerektiğinde, çalışırken özel korunma hakkına sahiptir.
 • Mesleğe yöneltme hakkı:Herkes kişisel ilgi ve yetenekleri uyarınca bir mesleği seçmesine yardımcı olacak uygun meslekî yönlendirme imkânları hakkına sahiptir.
 • Sağlığın korunması hakkı: Herkes ulaşılabilecek en yüksek sağlık düzeyinden yararlanmasını mümkün kılan her türlü önlemlerden faydalanma hakkına sahiptir.
 • Sosyal güvenlik hakkı: Tüm çalışanlar ve geçimini temin ettikleri kişiler sosyal güvenlik hakkına sahiptir.
 • Sağlık ve sosyal yardım hakkı: Yeterli kaynaklardan yoksun herkes, sosyal ve sağlık yardımı hakkına sahiptir.
 •  Özürlülerin toplumsal yaşamda bağımsız olma, sosyal bütünleşme ve katılma hakkı: Özürlü kimseler, özürlerinin nedeni ve niteliği ne olursa olsun, mesleki eğitim, rehabilitasyon ve topluma yeniden intibak hakkına sahiptir.
 • Ailenin sosyal, yasal ve ekonomik korunma hakkı: Toplumun temel birimi olarak aile, tam gelişmesini sağlamaya
  yönelik uygun sosyal, yasal ve ekonomik korunma hakkına sahiptir.
 • Çocukların ve gençlerin sosyal, yasal ve ekonomik korunma hakkı: Medeni hallerine ve aile ilişkilerine bakılmaksızın, analar ve çocuklar uygun sosyal ve ekonomik korunma hakkına sahiptir.
 • Tüm çalışanlar, istihdam ve meslek konularında cinsiyete dayalı ayrım yapılmaksızın fırsat eşitliği ve eşit muamele görme hakkına sahiptir.
 • Çalışanlar, işletmede bilgilendirilme ve danışılma hakkına sahiptir.
 • Çalışanlar işletmedeki çalışma koşullarının ve çalışma ortamının düzenlenmesine ve iyileştirilmesine katılma hakkına sahiptir.
 • Her yaşlı insan sosyal korunma hakkına sahiptir.
 • Tüm çalışanlar, iş akdinin sona erdiği durumlarda korunma hakkına sahiptir.
 • Tüm çalışanlar, onurlu çalışma hakkına sahiptir.
 • Ailevi sorumlulukları olan ve çalışan ya da çalışmak isteyen herkes, herhangi bir ayrımcılığa  maruz kalmadan ve ailevi sorumluluklarıyla çalışması arasında, olabildiğince, uyuşmazlık olmadan  bunu gerçekleştirme hakkına sahiptir.
 • İşletmelerde çalışanların temsilcileri kendilerine zarar veren eylemlere karşı korunma hakkına  sahiptir ve görevlerini yerine getirmek için uygun olanaklarla desteklenmelidirler.
 • Herkes, yoksulluğa ve toplumsal dışlanmaya karşı korunma hakkına sahiptir.
 • Herkes konut edinme hakkına sahiptir.

Sedanur ECE | Sosyal Güvenlik Uzmanı